The Nabertherm Furnace World 

News

Vervanging voor producten van aluminiumsilicaatwol in de industrieovenbouw (Engels)

Naast de oplossing van technische uitdagingen is het de taak van de industrieovenbouw om binnen het kader van de stand van de techniek alle knowhow en krachten te bundelen om het gevaar voor de gezondheid van de medewerkers in en de gebruikers van de oventechniek tot een minimum te beperken. Met de holistische vervanging van aluminiumsilicaatwol is het Nabertherm GmbH gelukt om de vereisten van de TRGS 619 baanbrekend om te zetten.

Lees meer

Draaibuisoven voor de warmtebehandeling van poeders en granulaten onder waterstofatmosfeer.

Nabertherm heeft op basis van de laboratorium-draaibuisovens voor ononderbroken processen een oven ontwikkeld waarmee warmtebehandelingen van poeders/granulaten onder verschillende inert- en reactiegassen evenals onder vacuüm mogelijk zijn.

Lees meer